Polish Czech English French German Portuguese Russian Slovak Spanish
   

Kluby  

Kluby
SZNURÓWA-Klub Turystyki Pieszej Sznurówa Klub Turystyki Pieszej 
POSEJDON-Klub Żeglarski Posejdon Klub Żeglarski
EKORAMA-Klub Turystyki Rowerowej EkoRama Klub Turystyki Rowerowej
Koło Przewodników PTTK po Ziemi Przemkowskiej Koło Przewodn PTTK po Ziemi Przemkowskiej
Czytaj więcej o naszych klubach
   

Historia

Details

10.03.1958 r. Pierwsze zebranie miłośników turystyki i krajoznawstwa w Legnickich Zakładach Metalurgicznych, które z czasem przekształciły się w Hutę Miedzi "Legnica". Powołanie Koła PTTK przy Legnickich Zakładach Metalurgicznych. Liczba członków - 24 osoby.
Prezes - Ignacy Witkowski

1959 r. Koło PTTK liczy 24 członków.
Zarząd:
Tadeusz Polatyński
Ignacy Witkowski
Ryszard Chabior
Zofia Nichtz
Władysław Jaśkiewicz
Henryk Zelek
Stanisław Paczyński Powstała Honorowa lista działaczy PTTK:
Tadeusz Polatyński
Józef Krokoszyński
Edward Wróbel
Mieczysław Sztuka
Stefan Gera
Ryszard Motyl

1960 r. Koło liczy 24 członków.
Prezesem - Tadeusz Polatyński
Organizowane są rajdy, oraz wyjazdy członków na imprezy ogólnopolskie. Obok działalności Koła poszczególne wydziały huty organizują rozmaite wycieczki.

1961 r. Koło PTTK liczy 36 członków.
Prezesem - Tadeusz Polatyński.

1962 r. Koło PTTK liczy 46 członków.
Prezesem - Tadeusz Polatyński.

1963 r. Koło PTTK liczy 53 członków
Prezesem - Jan Zając
Koło PTTK, związki zawodowe przy hucie
organizują bardzo dużo wycieczek autokarowych.

1964 r. Koło PTTK liczy 63 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior

1965 r. Koło PTTK liczy 80 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior

1966 r. Koło PTTK liczy 100 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
W działalności turystycznej wyróżniają się:
Mieczysław Sztuka
Włodzimierz Fajerman
Zbigniew Kukiz
Józef Flasza

1967 r. Koło PTTK liczy 100 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior

1968 r. Koło PTTK liczy 150 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
Podjęto decyzje o zorganizowaniu z okazji Dnia Hutnika Wiosennego Rajdu po Górach i Pogórzu Kaczawskim. Koło dysponuje pokaźną ilością sprzętu turystycznego.

14.03.1969 r. Powołano Oddział PTTK zrzeszający 280 członków
Prezesem - Ryszard Chabior
Zastępcy - Edward Wróbel, Józef Krokoszyński
Powołano Komisję Turystyki Kwalifikowanej. Oddział podjął się organizacji obozów wędrownych i zimowych. Zorganizowano 120 wycieczek dla 4800 uczestników. Biuro Oddziału przeniesiono do Domu Hutnika. ZG PTTK odznaczył Złotą odznaką :
Ryszarda Chabiora
Tadeusza Polatyńskiego
Edwarda Wróbla
Józefa Świderskiego
Stefana Gerę

1970 r. Oddział liczy 363 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
W III Rajdzie Kaczawskim uczestniczy 230 osób. Zorganizowano 126 wycieczek dla 5040 osób. Wyróżniają się nowi działacze PTTK:
Bogdan Sznajder
Jan Brodecki
Józef Indeka
Stanisław Stokłosa
Danuta Bondarenko
Marian Wiącek
Jerzy Wójcik
Marian Witkowski
Leonard Kijewski
Henryk Bagiński
Władysław Zimoń
Z. Giergielewicz
K. Marosz
Franciszek Girsa
Wmurowano tablicę pamiątkową na murach zamku Henryka Brodatego w Rokitnicy.

1971 r. Oddział liczy 446 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
Przeprowadzono kurs żeglarski dla 30 osób, Rajd Kaczawski, I Sobótkę oraz 118 wycieczek dla 7420 osób.

1972 r. Oddział liczy 510 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
Zorganizowano 197 wycieczek dla 7880 uczestników, V Rajd Kaczawski, II Sobótkę, Igraszki Piechurów, Okręgowy Zlot TP i GOT oraz wczasy namiotowe w Ośnie.

1973 r. Prezesem - Ryszard Chabior
Zarząd Oddziału zorganizował Okręgowy Zlot Piechurów, VI Rajd Kaczawski, 162 wycieczki dla 6386 osób oraz Kurs Organizatorów Turystyki dla 45 osób.

1974 r. Oddział liczy 534 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
Huta zostaje odznaczona Złotą Odznaką PTTK. Zorganizowano 97 wycieczek dla 4559 osób, Zlot 30-lecia PRL, VII Rajd Kaczawski, IV Sobótki oraz Igraszki Piechurów.

1975 r. Prezesem - Ryszard Chabior
Zostaje zorganizowanych 119 wycieczek dla 5149 osób, VIII Rajd Kaczawski.
Oddział zostaje odznaczony Złotą Odznaką PTTK.

1976 r. Prezesem zostaje Roman Bury
Zastępcą - Tadeusz Bednarek
Zorganizowano kurs przewodników zakładowych, otwarto Hutę do zwiedzania, odbył się IX Rajd Kaczawski.

1977 r. Oddział liczy 440 członków.
Prezesem - Roman Bury
Zapoczątkowano działalność Klubu Żeglarskiego "Posejdon" z prezesem Jerzym Wójcikiem . Odbył się X Rajd Kaczawski.

1978 r. Oddział liczy 476 członków.
Prezesem - Roman Bury
Odbył się XI Rajd Kaczawski, Sobótki, Igraszki Piechurów, Regaty Żeglarskie oraz kurs organizatorów turystyki dla 29 osób. 6 osób uzyskało uprawnienia kierowników wycieczek krajowych. Oddział otrzymał sztandar od Zarządu Wojewódzkiego PTTK i od załogi Huty. Srebrne Odznaki PTTK otrzymali:
Mirosław Bolesta
Tadeusz Janiszewski
Bogdan Kubicki
Krystyna Wencka
Henryk Zelek

1979 r. Prezesem - Roman Bury
Odbył się XII Rajd Kaczawski, Turystyczny Rajd Kolarski LGOM, Wiosenne Igraszki Piechurów, Kurs Strażników Ochrony Przyrody dla 20 osób. Wyróżniają się: Szkolny Klub Krajoznawczo-turystyczny z opiekunem Januszem Janczyńskim, Klub Żhórskiej, Komisja Kolarska, Komisja Motorowa, oraz Komisja Krajoznawcza. Odznaczeni zostają:
Władysław Kowalewski
Stanisław Stokłosa
Marian Wiącek
Bolesław Dyduk
Roman Bury
Edward Wróbel

1980 r. Oddział liczy 629 członków.
Prezesem - Roman Bury
Zorganizowano 115 imprez z udziałem 3650 osób, odbył się XIII Rajd Kaczawski (pechowy - nieostrożny kierowca Fiata 125p. potrącił na trasie 9 uczniów szkoły podstawowej), Wiosenne i Jesienne Igraszki Piechurów oraz 6 imprez żeglarskich.

1981 r. Oddział liczy 488 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
Liczne imprezy turystyczne organizują:
B. Hanula
Mieczysław Sztuka
Waldemar Wemer
K. Wemer
Bolesław Dyduk
Józef Indeka
Adam Janas
Jerzy Wójcik
Franciszek Nadolny
Marian Wiącek
Henryk Zelek
Janusz Janczyński
Leonard Kijewski
Edward Wróbel
Władysław Zimoń
Mirosław Bolesta
Władysław Kowalewski
Bogdan Kubicki
Adam Makuch
Odbył się XIV Rajd Kaczawski z udziałem 97 osób oraz 4 turnusy wczasów namiotowych w Ośnie.

1982 r. Prezesem - Ryszard Chabior
Bardzo dobrą działalnością wykazuje się Klub Żeglarski "Posejdon" organizując liczne regaty oraz kurs żeglarski. Wyróżniają się:
Jerzy Wójcik
Henryk Zelek
Waldemar Wemer
Józef Indeka
Stanisław Stokłosa
Tadeusz Rutkowski
Janusz Janczyński

1983 r. Oddział liczy 248 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
Szczególną działalność wykazuje grupa narciarzy, organizując liczne wycieczki i wyjazdy na biegi i zjazdy. Odbywają się spotkania z piosenką turystyczną, Rajd na powitanie wiosny, Regaty żeglarskie o zasięgu krajowym. Oddział zorganizował wczasy namiotowe w Ośnie dla 120 osób, wczasy żeglarskie w Iławie dla 66 osób, 15 wycieczek dla 327 osób oraz festyn w Święto Odrodzenia PRL nad Jeziorem Kunickim dla 220 osób. Pierwszy raz w tym roku nie odbył się Rajd Kaczawski.

1984 r. Prezesem zostaje Józef Bajek.
Do Zarządu Oddziału zostali wybrani:
Józef Indeka
Tadeusz Rutkowski
Andrzej Gresiuk
Waldemar Wemer
Prezesem Klubu Żeglarskiego "Posejdon" zostaje Waldemar Wemer.
Odbył się XVI Rajd Kaczawski.

1985 r. Prezesem jest Józef Bajek, który następnie funkcję tą przekazuje Tadeuszowi Rutkowskiemu.
Odbywa się XVII Rajd Kaczawski, wyjazd na spływ Dunajcem. Klub Żeglarski "Posejdon" zakupuje sprzęt żeglarski, organizuje kurs na stopień żeglarza, liczne regaty. Wyjątkową pracą wyróżniają się :
Jerzy Wójcik
Mirosław Bolesta
Roman Bolesta
Henryk Zelek
Waldemar Wemer
12 - osobowa grupa wyjeżdża do Zakopanego na XXX Rajd Przyjaźni, któremu przewodzi Lucjan Czyżowski. Kolega Andrzej Milaszkiewicz staje się najbardziej pracowitym przewodnikiem turystyki w Oddziale i obsługuje 55 wycieczek z 650 uczestnikami.

1986 r. Prezesem jest Tadeusz Rutkowski, który od września funkcję tą przekazuje Stanisławowi Szmiglowi.
Zorganizowano XVIII Rajd Kaczawski któremu przewodzi Kol. Józef Indeka, wyjazd na XXXI Rajd Przyjaźni do Zakopanego, Regaty na Jeziorze Kunickim, kursy żeglarskie. Andrzej Milaszkiewicz obsługuje 70 wycieczek dla 850 osób. Dużą aktywność wykazuje szkolne koło pod opieką Janusza Janczyńskiego.

1987 r. Prezesem Oddziału PTTK jest Stanisław Szmigiel. Szczególnym wzięciem cieszą się regaty żeglarskie "Windsurfingów". W klubie ponad 30 żeglarzy pływa na tym sprzęcie. Odbył się kurs na stopień żeglarza, wczasy żeglarskie na mazurach . Rajdom przewodniczą
Józef Indeka,
Bogdan Kubicki,
Waldemar Wemer
Na XXXII Rajd Przyjaźni do Zakopanego udaje się 28 turystów. Andrzej Milaszkiewicz prowadzi 71 wycieczek.

1988 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel
Organizowane są obozy narciarskie, imprezy z okazji Dnia Hutnika np. festyn w Kunicach gdzie gości 250 osób. Odbył się festyn o puchar "Wacka" dla 38 osób. W XX Rajdzie Kaczawskim startuje 290 uczestników, w spływie Dunajcem - 28 osób, w XXXIII Rajdzie Przyjaźni w Zakopanem - 32 osoby. Trwają wczasy namiotowe w Ośnie. Andrzej Milaszkiewicz prowadzi 68 wycieczek przeważnie młodzieżowych.

1989 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel
Klub Żeglarski "Posejdon" przeżywa szczególny rozkwit. Mistrz Polski w windsurfingu w Kunicach. Odbywa się kurs sternika, regaty, festyny, budowany jest nowy jacht dla Oddziału. Zostaje przyłączony nowy teren do ośrodka nad Jeziorem Kunickim. Odbywa się spływ Dunajcem. Młodzi sympatycy wędrówek tworzą przy Oddziale Klub Turystyki Pieszej "Sznurówa". Krzysztof Król i Andrzej Kowalski stają się znanymi organizatorami pieszych wędrówek po górach. Mężnie wspomagają ich:
Janusz Janczyński
Blajchertowie
Szydłowscy
Ossolińscy
Milińscy
Milaszkiewiczowie
Wróblowie
Władysław Gilos
Włodzimierz Ślipeńczuk
Wiesław Adamcewicz
"Sznurówa" tworzy wyjątkową atmosferę, rozwija się liczbowo, staje się widoczna na rajdach ogólnopolskich, organizowany jest również Bieg na Orientacje w Rokitkach.

1990 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel
Organizowany jest obóz narciarski, Kurs młodego organizatora turystyki, Rajd Kaczawski, obozy wędrowne dla młodzieży przy organizowaniu wyróżnia się Andrzej Milaszkiewicz.

1991 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel
Klub Żeglarski "Posejdon" liczy 60 członków, Klub Turystyki Pieszej "Sznurówa" 72 osoby. Działa Koło Przewodników, Koło Ochrony Zabytków z Ireną Nowak na czele. "Sznurówa" organizuje Rajd Kaczawski, wyjazd do Ojcowa, do Zakopanego, w Pieniny i w Góry Świętokrzyskie. Komisja narciarska organizuje wyjazdy na narty. Organizowane są wczasy namiotowe i żeglarskie.

1992 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel.
Są organizowane obozy namiotowe w Ośnie, żeglarski w Iławie. Startują narciarze. "Sznurówa" jest organizatorem rajdu Kaczawskiego z zakończeniem w Wąwozie Myśliborskim. Trwają wyjazdy na zdobywanie gór Świętokrzyskich, do Zakopanego Śladami Jana Pawła II-go, w Bieszczady.

1993 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel.
Oddział liczy 165 członków.
Zarząd "Sznurówa" organizuje rajd na powitanie wiosny z topieniem marzanny nad Słupem. "Sznurówa" integruje się stając się klubem rodzinnym otwartym dla hutników i sympatyków. "Posejdon" rozpoczął sezon regatowy p.t. Regaty "Wiosna 93". Trwa kurs na stopień żeglarza. Narciarze zakończyli sezon udziałem w Biegu Piastów. Rajd Kaczawski obrał sobie na metę Rokitnicę prastarą siedzibę piastów śląskich. Organizując pod ruinami zamku wystawę dorobku 25-lecia oddziału PTTK. Klub dysponuje kamerą filmową dokumentując dorobek i prowadząc opasłą kronike dziejów klubu gdzie szczególną inwencję prezentuje Andrzej Kowalski - grafik.

1994 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel.
Oddział liczy 195 członków.
Aktywnie działają KTP "Sznurówa" (88 członków) biorąc udział w 15 imprezach w tym 7 klubowych (544 uczestników). W klubie działa 7 przewodników zakładowych i 3 przewodników regionalnych. Klub posiada liczne grono działaczy:
Andrzej Kowalski
Krzysztof Król
Janusz Janczyński
Lech Blajchert
Tadeusz Bednarek
Andrzej Milaszkiewicz
Władysław Gilos
Klub opiekuje się Chatą Turystyczną "Marianówka" oraz prowadzi wypożyczalnie sprzętu turystycznego.
Klub Żeglarski "Posejdon" prowadzi ośrodki wodne w Kunicach i Iławie. Organizuje obozy żeglarskie i namiotowe, kurs sternika oraz rejsy po Morzu Tyrreńskim. A wszystko dzięki społecznej pracy:
Jerzego Wójcika
Rodziny Bolestów
Henryka Zelka
Waldemara Błaszczyka
Józefa Indeki
Jarosława Szczepanowskiego
Henryka Janukowicza
Działa Koło Przewodników Zakładowych oprowadzając wycieczki po Hucie. Klub Narciarski organizuje wyjazd na Bieg Piastów, obóz narciarski w Czechach oraz wyjazdy do Szklarskiej Poręby i na Łysą Górę. Wyróżniają się:
Adam Hutyra
Waldemar Wemer
Henryk Zelek

1995 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel.
Oddział liczy 205 członków.
Rozwija się KTP "Sznurówa" organizując rajdy i liczne wyjazdy na imprezy ogólnopolskie m. in. Rajd Świętokrzyski, Pieniny, Zakopane, Pogórze Przemyskie. Działaczy KTP "Sznurówa" uzupełniają :
Włodzimierz Ślipeńczuk
Wiesław Adamcewicz
p. Ossolińscy
Henryk Szydłowski
Klub Żeglarski "Posejdon" organizuje obozy żeglarski, zakupuje nowy jacht "Ambasador" oraz inny sprzęt żeglarski. Młode pokolenie żeglarzy zdobywa kolejne stopnie żeglarskiego wtajemniczenia.
W Kole Przewodników Zakładowych wyróżniają się:
Gustaw Ciesiul
Andrzej Kowalski
Krzysztof Król
Piotr Witkowski
We wrześniu do Oddziału przystąpiło Koło Przewodników z Przemkowa.

1996 r. Odbywa się Zjazd Oddziału. Oddział liczy 262 członków. Prezesem zostaje Krzysztof Król.
KTP "Sznurówa" opiekuje się "Marianówką" wykonując szereg prac remontowych (wymiana dachu, sanitariat) a także wypożycza się Chatę grupom turystycznym. Do starych działaczy dołączają młodzi:
Anna Blajchert
Marta Blajchert
Piotr Matczuk
KŻ "Posejdon" organizuje festyny, regaty, obozy żeglarskie w Iławie, kurs sternika. Prowadzone są stałe dyżury bosmańskie, wydając , remontując sprzęt pływający w kunickim ośrodku.

1997 r. Prezesem Krzysztof Król
Oddział liczy 228 członków. "Sznurówa" organizuje rajdy i wycieczki wg kalendarza oraz inne inicjatywy np. topienie marzanny wiosną, Sylwester, sadzenie drzewek wokół huty. Wydaje się że największą zasługą klubu jest udział całych rodzin np. :
Królów
Kowalskich
Blajchertów
Milaszkiewiczów
Szydłowskich
Czyżowskich
Wróblów
Wieczorków
Nawojczyków
Celochów
W K.Ż. "Posejdon" kolejne sukcesy m. in. Wypłynięcie "Ambasadorem" na Bałtyk, wczasy w Iławie oraz kurs żeglarski. Szczególnie wyróżniają się
Waldemar Błaszczyk
Waldemar Bolesta
Bartosiewicz
Jaworski

1998 r.
Prezesem Krzysztof Król
Oddział liczy 214 członków.
"Sznurówa" ciągle dużo uwagi poświęca remontom "Marianówki", niszczonej przez wytrwałych wandali. Uprawnienia przewodników terenowych po Dolnym Śląsku zdobywają :
Marta Blajchert
Anna Blajchert
Janusz Janczyński
Piotr Matczuk
Organizowane są liczne wyjazdy szczególnie w góry m. in. Tatry Słowackie i Słowacki Raj, Czeskie Góry Stołowe ze Skalnym Miastem oraz na Pogórze Przemyskie z jednodniowym wyjazdem do Lwowa. Odbywa się XXX Jubileuszowy Rajd Kaczawski z zakończeniem w Wojcieszowie. Oddział organizuje również kurs znakarzy nizinnych szlaków turystycznych.
K.Ż. "Posejdon" tradycyjnie organizuje wypoczynek w Kunicach i Iławie, Pierwszy wyjazd do Swornychgaci i jego wyjątkowa atmosfera dzięki koledze Józefowi Indece i Romanowi Boleście.
Z inicjatywy kolegi Henryka Zelka powstaje Klub Rowerowy "Ekorama".

1999 r. Prezesem Krzysztof Król
Obchodzone jest 30-lecie Oddziału. Odbywa się spotkanie z działaczami w Rokitkach.
K.Ż. "Posejdon" rozpoczyna 27 III sezon porządkowy w Kunicach m. in. remont łodzi i innego sprzętu.
KTP "Sznurówa" obchodzi 10-lecie swojego istnienia i organizuje z tej okazji "Wielki Rajd Sznurówy" z punktem kulminacyjnym na Śnieżce.
Klub Rowerowy "Ekorama" zmienia Prezesa, nowym zostaje p. Aleksandra Maksymowska. Kolarze każdą wolną chwilę poświęcają na wyjazdy. W Rajdzie Kaczawskim stanowią liczną grupę.

   

Nasza oferta  

NASZA OFERTA:

Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy "POSEJDON" 59-216 Kunice ul. Słoneczna tel. (076) 857-54-76

 

 

 
   
© Oddział PTTK HM Legnica (ogłoszenia)